Công bố thông tin khác

-
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022: VCI_QTCT_6T2022.pdf Powered by Froala Editor
NQ HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2022

NQ HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2022

NQ HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2022: 20220721-VCI-NQ HDQT Vv phat hanh trai phieu dot 1 nam 2022.pdf Powered by Froala Editor
Báo cáo kết quả phân phối 7 chứng quyền có bảo đảm

Báo cáo kết quả phân phối 7 chứng quyền có bảo đảm

Báo cáo kết quả phân phối 7 chứng quyền có bảo đảm: 20220714- VCI-CBTT- Bao cao ket qua phan phoi 7 chung quyen co bao dam.pdf Powered by Froala Editor
CBTT 07 giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm

CBTT 07 giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm

CBTT 07 giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm: 20220707-VCI_CBTT GCN chao ban chung quyen.pdf Powered by Froala Editor
CBTT điều chỉnh chứng quyền KDH

CBTT điều chỉnh chứng quyền KDH

CBTT điều chỉnh chứng quyền KDH: 20220704-VCI-CKDH2205-Dieu chinh chung quyen.pdf Powered by Froala Editor
CBTT Quyết định của UBCK chấp thuận cho CTCP CK Bản Việt cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

CBTT Quyết định của UBCK chấp thuận cho CTCP CK Bản Việt cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

CBTT Quyết định của UBCK chấp thuận cho CTCP CK Bản Việt cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán: 20220701-VCI_CBTT_ chap thuan dich vu ung truoc tien ban chung khoan.pdf Powered by Froala Editor
CBTT về việc phát hành cổ phần để trả cổ tức

CBTT về việc phát hành cổ phần để trả cổ tức

CBTT về việc phát hành cổ phần để trả cổ tức: 20220701-VCI- NQ HĐQT ve viec phat hanh co phan de tra co tuc.pdf Powered by Froala Editor
CBTT giấy phép điều chỉnh mới

CBTT giấy phép điều chỉnh mới

CBTT giấy phép điều chỉnh mới: 20220701-VCI_CBTT_Giay phep dieu chinh.pdf Powered by Froala Editor