Trung tâm phân tích
Quay lại

DRC - Hàng tồn kho cao bảo vệ lợi nhuận khỏi chi phí tăng cao - Báo cáo KQKD

  • DRC công bố KQKD quý 1/2022 với doanh thu thuần 1,3 nghìn tỷ đồng (+40,7% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS là 66 tỷ đồng (+3,3% YoY). 

Powered by Froala Editor