Trung tâm phân tích
Quay lại

MWG - Ban lãnh đạo đặt mục tiêu cải thiện BHX trong năm 2022 - Báo cáo ĐHCĐ

  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) vào ngày 23/4. Những ghi nhận chính của chúng tôi như sau.  

Powered by Froala Editor